Vedení MS Háj Lešná
Malá stížnost našeho vedení
Správa webových stránek byla upozorněna na fakt, že se na fotografifích neustále opakují stejní členové, resp. členky našeho sdružení. Jelikož i myslivost může být zábavná, zahajujeme letošní sezónu představením našeho nejvyššího vedení. Zprava předseda, finanční hospodář a myslivecký hospodář, pojídající jednoho z nejzávažnějších predátorů našich lesů. Dalsí fotografie budou průběžně přidávány a po kliknutí na foto se dostanete do fotogalerie, kde úvodem představíme další členy našeho spolku.
-kris-
Ničení přikrmovacího zařízení

Na podzim roku 2022 docházelo k ničení mysliveckého zařízení v naší honitbě a to zejména krmelců, které, jak je známo, slouží k přikrmování zvěře v zimním období a celoročně jako zdroj soli.Myslivecké sdružení Háj Lešná upozorňuje na:
§ 228 trestního zákoníku Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
§ 8 zákon o některých přestupcích
Přestupky proti majetku
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží, 4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; pokus tohoto přestupku je trestný (3)Přestupku podle odstavce 1 písm. a) se dopustí též organizátor, návodce nebo pomocník.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50000 Kč.
-kris-

Nejen lovem myslivec je živ
 
  Na přelomu března a dubna 2020 se v katastru obce Lešná objevila fenka německého ovčáka, která se zdržovala v lokalitě "Pod malým rybníkem". Podle předběžného odhadu byla 8-10 let stará, v dobré kondici a bez viditělného zranění a neprojevovala žádné známky agrese. Přestože reagovala pozitivně na příjezd auta, byla celkem bázlivá a nedůvěřivá. Jelikož obec nedisponuje Obecní policií a neposkytuje žádné jiné služby pro odchyt psů, člen místního mysliveckého spolku Petr Ventura, který se o fenu začal blíže zajímat, ji na místě několik dní zanechával granule, které beze zbytku snědla. Díky spolupráci s panem Antonínem Valentinem se po několika dnech podařilo fenku odchytit a umístit k nové majitelce. Pokud se nedohledá původní majitel, psí babičce dopřeje domov pro důstojné stáří.
   Nyní je však prostor k zamyšlení. Často se ozývají hlasy o chování myslivců ke zvěři. Zde je vidět názorný příklad, že myslivec nepálí na vše živé, co vidí a jeho primárním posláním je nejdříve se postarat o to, aby v přírodě nedocházelo ke zbytečným škodám. Pes mohl být agresivní, štvát zvěř, což by se zřejmě nelíbilo ochráncům, apod. Proto je nutné, aby si každý z nás hlídal svá domácí a hospodářská zvířata.
   V neposlední řadě musím podoktnout, že se nabízí varianta, podle které byl pes odvezen na místo záměrně, a to s cílem zbavit se ho, což je snad nejhorší, co němé tváři můžeme způsobit.
   Závěrem bychom chtěli ještě jednou vyzdvihnout čin a tímto také velmi poděkovat Petru Venturovi, jeho čtyřnohému příteli Jeffovi a zmíněnému kamarádu za obětavost. Za všechny myslivce a přátele přírody žádáme, abyste byli pozorní a ohleduplní ke zvěři i zvířatům a to nejen svým chováním, ale i udržováním pořádku kolem sebe.
-kris-
Vyhledávání