Lesu a lovu zdar!

   Vznik Mysliveckého spolku Háj Lešná se datuje od roku 1990 rozdělením bývalého MS Lešná na dva samostatné subjekty. Honební plocha činí 1302ha, z toho zemědělská je 1045ha, lesní 240ha a vodní 17ha. Nadmořská výška je od 280m.n.m do 520m.n.m.
   Členská základna čítá 38 členů a jeden člen jako adept. Počet lovecky upotřebitelných psů je 8 z toho dva ohaři,  pět jezevčíků a jeden křepelák. Krmná zařízení jsou v počtu 22 krmelců a velkokapacitních zásobníků a 19 zásypů.
   Hlavní zvěří spárkatou je zvěř srnčí, jelení se vyskytuje v posledních letech sporadicky a velmi vzácně zaznamenáváme přítomnost daňka. Významná je zvěř černá, jejíž stavy jsou však značně kolísavé. Z drobné zvěře je hlavní bažant a zajíc, zpestřením je výskyt kachny divoké, holuba hřivnáče a husy divoké. Z predátorů je to liška, kuna, jezevec a psík mývalovitý.
   Mezi ostatní činnost je nutno vzpomenout péči o krajinu vč. její ochrany a činnost společenskou.

mshajlesna@seznam.cz
Lešná
Vyhledávání